Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:4 Tisdag 2019-10-01 kl. 11:00

Tisdag 2019-10-01 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2019/20:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:4
Datum och tid: 2019-10-01 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Information från Socialdepartementet
Tjänstemannainformation om EU:s samordningsförordning 883/2004
Ämnesråd Peter Johansson m.fl.

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 3 oktober 2019 kl. 10.30

Bilagor