Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:40 Tisdag 2020-06-09 kl. 09:30

Tisdag 2020-06-09 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2019/20:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:40
Datum och tid: 2020-06-09 09:30
Plats: RÖ 5-37

1. Justering av protokoll

2. Information från Inspektionen för socialförsäkringen
Enhetschef och stf. generaldirektör Ola Leijon med medarbetare informerar (per telefon) om inspektionens rapporter
2020:3 Vad vet föräldrar om föräldrapenningen - En redovisning av nyblivna föräldrars kunskap om reglerna för föräldrapenning
2020:4 Ökat uttag av dagar med föräldrapenning - En analys av införandet av en 4-årsgräns och uppdelning av dagar med olika ersättningsnivåer
2020:5 Införandet av omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning - En granskning av hur Försäkringskassan har infört två nya förmåner i sin verksamhet till personer med funktionsnedsättning

3. Fråga om förslag till utskottsinitiativ om eget boende

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor