Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:5 Torsdag 2019-10-03 kl. 10:30

Torsdag 2019-10-03 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2019/20:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:5
Datum och tid: 2019-10-03 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. EU-frågor på det migrationspolitiska området
Återrapport
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet

3. EU-frågor på det migrationspolitiksa området
Information
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet
a) Det gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS)
b) Migration - lägesrapport
c) Information om konferens på Malta den 23 september 2019

4. En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv (SfU5)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:133 och motioner
Föredragande: MN

5. Förbättrat grundskydd för pensionärer (SfU7)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:134 och motioner
Föredragande: MN

6. Ytterligare fortsatt utbetalning av garantipension (SfU6)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:131
Föredragande: KS

7. Ett starkare skydd för välfärdssystemen (SfU8)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:132 och motioner
Föredragande: SB

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 8 oktober 2019 kl. 11.00

Bilagor