Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:6 Tisdag 2019-10-08 kl. 11:00

Tisdag 2019-10-08 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2019/20:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:6
Datum och tid: 2019-10-08 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv (SfU5)
Justering
Prop. 2018/19:133 och motioner
Föredragande: MN

3. Förbättrat grundskydd för pensionärer (SfU7)
Justering
Prop. 2018/19:134 och motioner
Föredragande: MN

4. Ytterligare fortsatt utbetalning av garantipension (SfU6)
Justering
Prop. 2018/19:131
Föredragande: KS

5. Ett starkare skydd för välfärdssystemen (SfU8)
Justering
Prop. 2018/19:132 och motioner
Föredragande: SB

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 10 oktober 2019 kl. 10.30

Bilagor