Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:7 Torsdag 2019-10-10 kl. 10:30

Torsdag 2019-10-10 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2019/20:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:7
Datum och tid: 2019-10-10 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Information från Inspektionen för socialförsäkringen
Enhetschef och stf. generaldirektör Ola Leijon med medarbetare informerar om inspektionens rapporter
2019:8 Försäkringskassan som part i förvaltningsdomstol - En analys av hur väl myndighetens processföring fungerar
2019:9 Hel sjukersättning från 19 års ålder - En granskning av Försäkringskassans tillämpning efter regeländringen den 1 februari 2017

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 15 oktober 2019 kl. 11.00.

Bilagor