Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:8 Tisdag 2019-10-15 kl. 11:00

Tisdag 2019-10-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2019/20:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:8
Datum och tid: 2019-10-15 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Utgiftsramar för utgiftsområdena 8, 10–12 och beräkning av inkomsterna (socialavgifter)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: KS, MN, SB, MÖ

3. Höständringsbudget för 2019
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2019/20:2
Föredragande: KS

4. Riksrevisionens rapport om bostadsbidrag och trångboddhet (SfU9)
Beredning
Skr. 2019/20:4 och motion
Föredragande: KS

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 22 oktober 2019 kl. 11.00.

Bilagor