Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:9 Tisdag 2019-10-22 kl. 11:00

Tisdag 2019-10-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2019/20:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:9
Datum och tid: 2019-10-22 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Utgiftsramar för utgiftsområdena 8, 10–12 och beräkning av inkomsterna (socialavgifter) (SfU1y)
Justering
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: KS, MN, SB, MÖ

3. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Föredragande: SH

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 24 oktober 2019 kl. 10.30.

Bilagor