Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:1 Torsdag 2020-09-10 kl. 10:30

Torsdag 2020-09-10 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2020/21:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:1
Datum och tid: 2020-09-10 10:30
Plats: RÖ 4-43

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2019
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Fortsatt beredning
Skr. 2019/20:75
Föredragande: FH

3. Deltagande i Forskningsförmiddag
Ev. beslut

4. Utskottets arbete med uppföljning av gymnasiereglerna
Ev. beslut om fortsatt hantering

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 15 september 2020 kl. 11.00

Bilagor