Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:2 Tisdag 2020-09-15 kl. 11:00

Tisdag 2020-09-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2020/21:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:2
Datum och tid: 2020-09-15 11:00
Plats: RV2 Lektionssal 1 Obs!

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll

3. Information från Socialdepartementet
Statsrådet Ardalan Shekarabi informerar om ersättning till riskgrupper, m.m.

4. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2019
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Fortsatt beredning
Skr. 2019/20:75
Föredragande: FH

5. Direktåtkomst för Migrationsverket hos andra myndigheter
Beredning
Föredragande: MÖ

6. Deltagande i Forskningsförmiddag
Fortsatt diskussion

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 17 september kl. 10.30

Bilagor