Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:3 Torsdag 2020-09-17 kl. 10:30

Torsdag 2020-09-17 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2020/21:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:3
Datum och tid: 2020-09-17 10:30
Plats: RV2 Lektionssal 1 Obs!

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll

3. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2019 (SfU1y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Justering
Skr. 2019/20:75
Föredragande: FH

4. Direktåtkomst för Migrationsverket hos andra myndigheter
Fortsatt beredning
Föredragande: MÖ

5. Deltagande i Forskningsförmiddag

6. Fråga om förslag till utskottsinitiativ om långvarigt sjuka i covid-19

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 1 oktober 2020 kl. 10.30

Bilagor