Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:6 Torsdag 2020-10-15 kl. 10:30

Torsdag 2020-10-15 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2020/21:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:6
Datum och tid: 2020-10-15 10:30
Plats: RÖ 4-43

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll

3. Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter (SfU5)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:178
Föredragande: SB

4. Riksrevisionens rapport om återvändandeverksamheten (SfU6)
Fortsatt beredning
Skr. 2019/20:191
Föredragande: FH

5. Direktåtkomst för Migrationsverket
Fortsatt beredning
Föredragande: MÖ

6. Ramarna för utgiftsområdena 8, 10–12 och beräkning av inkomsterna (socialavgifter)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2020/21:1 och motioner
Föredragande: KS, FH, SB, MN

7. Höständringsbudget för 2019
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2019/20:2
Föredragande: KS

8. Ändrade bestämmelser om fotografier och fingeravtryck i SIS II-regelverket
Fråga om yttrande till justitieutskottet
Beredning
Prop. 2020/21:6 och motioner
Föredragande: FH

9. Uppföljning och utvärdering

10. Kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Ev. tisdagen den 20 oktober 2020 kl. 11.00, ev. torsdagen den 22 oktober 2020 kl. 10.30, därefter tisdagen den 3 november 2020 kl. 11.00

13.

14.

Bilagor