Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:7 Tisdag 2020-10-20 kl. 11:15

Tisdag 2020-10-20 kl. 11:15

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2020/21:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:7
Datum och tid: 2020-10-20 11:15
Plats: RÖ 4-43

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll

3. Vårdbidragsreformen och ersättning till riskgrupper
Information
Försäkringskassan, generaldirektör Nils Öberg, kl. 11.15
Socialdepartementet, statsrådet Ardalan Shekarabi, kl. 11.45

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 3 november 2020 kl. 11.00

Bilagor