Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:8 Tisdag 2020-11-03 kl. 11:00

Tisdag 2020-11-03 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2020/21:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:8
Datum och tid: 2020-11-03 11:00
Plats: RÖ 4-43

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll

3. Ramarna för utgiftsområdena 8, 10–12 och beräkning av inkomsterna (socialavgifter) (SfU2y)
Justering
Prop. 2020/21:1 och motioner
Föredragande: KS, MN, SB, FH

4. Förlängd ersättning till riskgrupper
Information
Finansminister Magdalena Andersson, Finansdepartementet

5. Ändrade bestämmelser om fotografier och fingeravtryck i SIS II-regelverket (SfU3y)
Fortsatt beredning
Prop. 2020/21:6 och motioner
Föredragande: FH

6. Behandling av känsliga personuppgifter i testverksamhet enligt utlänningsdatalagen (SfU7)
Fortsatt beredning
Prop. 2020/21:5 och motion
Föredragande:MN

7. Kommissionens arbetsprogram 2021
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
COM(2020) 690
Föredragande: MÖ

8. Totalförsvaret 2021–2025
Fråga om yttrande till försvarsutskottet
Prop. 2020/21:30 (avsnitt 1–4, 6–15)
Föredragande: MÖ

9. Uppföljnings- och utvärderingsgruppen
Beslut om publicering

10. Kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 5 november 2020 kl. 10.30

Bilagor