Socialförsäkringsutskottets sammanträde Onsdag 2006-05-31 kl. 08:45

Utskottsmöte 2005/06:33

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2005/06:33

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:33
Datum och tid: 08:45
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Behandling av rättelse i utlänningslagen.
Justering av utskottets betänkande 2005/06:SfU18 i ämnet.
Föredragande: KH

3. Tid för nästa sammanträde (torsdagen den 13 juli 2006 kl. 11.00).

Bilagor


Till punkt
2. Förslag till utskottets betänkande 2005/06:SfU18