Socialförsäkringsutskottets sammanträde Onsdag 2007-05-16 kl. 08:00

Utskottsmöte 2006/07:29

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2006/07:29

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:29
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Fortsatt behandling av proposition 2006/07:84 Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år, jämte motioner.
Yttrande från finansutskottet beräknas inkomma under sammanträdet.
Justering av förslag till utskottets betänkande 2006/07:SfU10 i ämnet.
Föredragande: JIL

3. Kanslimeddelanden.

4. Övriga frågor.

5. Tid för nästa sammanträde (torsdagen den 24 maj 2007 kl. 10.00).

Bilagor