Socialförsäkringsutskottets sammanträde Onsdag 2009-12-09 kl. 08:00

Utskottsmöte 2009/10:15

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2009/10:15

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:15
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Fortsatt behandling av fråga om utskottsinitiativ avseende ändringar i sjukförsäkringen.
Inhämtande av synpunkter från Försäkringskassan, Diskrimineringsombudsmannen och Socialstyrelsen.

3. Kanslimeddelanden.

4. Övriga frågor.

5. Tid för nästa sammanträde (torsdagen den 10 december 2009 kl. 8.00).

Bilagor