Socialförsäkringsutskottets sammanträde Tisdag 2006-02-07 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:15

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2005/06:15

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:15
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Fortsatt behandling av motioner om det reformerade pensionssystemet (preliminära beslut fattade den 31 januari).
Information av Daniel Barr, chef för fond- och finansavdelningen/chefsekonom, Premiepensionsmyndigheten.
Föredragande: JIL

3. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:20 Delat barnbidrag vid växelvis boende, m.m, jämte motioner.
Föredragande: KH

4. Kanslimeddelanden.

5. Övriga frågor.

6. Tid för nästa sammanträde (prel. tisdagen den 14 februari 2006 kl. 11.00).

Bilagor


Plan för SfU:s arbete våren 2006