Socialförsäkringsutskottets sammanträde Tisdag 2006-02-21 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:17

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2005/06:17

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:17
Datum och tid: 10:00
Plats: andrakammarsalen

Föredragningslista

Offentlig utfrågning om integrationspolitiken kl.10.00-13.30
.

Bilagor


Preliminär deltagarförteckning