Socialförsäkringsutskottets sammanträde Tisdag 2006-03-14 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:20

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2005/06:20

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:20
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Uppvaktning av Skogsbärsbranschens Intresseförening.
Behandling av motioner om socialavgifter.
Föredragande: JIL

3. Kanslimeddelanden.

4. Övriga frågor.

5. Tid för nästa sammanträde (torsdagen den 16 mars kl. 09.00).

Bilagor


Till punkt
2. Inkommen skrivelse från Skogsbärsbranschens Intresseförening
Häfte med motioner och sammanställning
Regeringsrättens dom om arbetsgivaravgifter