Socialförsäkringsutskottets sammanträde Tisdag 2006-03-21 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:22

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2005/06:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:22
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Forsatt behandling av Riksrevisionens styrelses framställning om styrningen av integrationspolitiken jämte motioner.
Justering av förslag till utskottets betänkande 2005/06:SfU6 i ämnet.
Föredragande: TT

3. Fortsatt behandling efter remissbehandling av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över Riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:RS3 Riksdagen i en ny tid, jämte motioner.
Föredragande: KL

4. Behandling av proposition 2005/06:79 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Chile.
Föredragande: JIL

5. Kanslimeddelanden.

6. Övriga frågor.

7. Tid för nästa sammanträde (torsdagen den 23 mars kl. 09.00).

Bilagor


Till punkterna
2. Förslag till utskottets utskottets betänkande 2005/06:SfU6.
3. Remissyttranden med sammanställning.
4. Proposition 2005/06:79 och sammanställning.