Socialförsäkringsutskottets sammanträde Tisdag 2006-04-25 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:27

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2005/06:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:27
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:129 Genomförande av EG-direktiven om överföring av passageraruppgifter och uppehållstillstånd för studier, jämte motioner.
Föredragande: KS

3. Kanslimeddelanden.

4. Övriga frågor.

5. Tid för nästa sammanträde (torsdagen den 27 april 2006 kl. 09.00).

Bilagor