Socialförsäkringsutskottets sammanträde Tisdag 2006-05-16 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:31

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2005/06:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:31
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Fortsatt behandling av yttrande till finansutskottet över proposition 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition, jämte motioner, såvitt avser tilläggsbudgeten.
Justering av förslag till utskottets yttrande 2005/06:SfU4y i ämnet.
Föredragande: JIL

3. Fortsatt planering av utskottets uppföljnings- och utvärderingsarbete.

4. Kanslimeddelanden.

5. Övriga frågor.

6. Tid för nästa sammanträde (tisdagen den 30 maj kl. 08.00).

Bilagor


Till punkt
2. Förslag till utskottets yttrande 2005/06:SfU4y