Socialförsäkringsutskottets sammanträde Tisdag 2006-05-30 kl. 08:00

Utskottsmöte 2005/06:32

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2005/06:32

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:32
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Statssekreterare Staffan Bengtsson, m.fl., Socialdepartementet, informerar inför EPSCO-rådets möte den 1-2 juni 2006.

3. Statssekreterare Charlotte Svensson, m.fl., Utrikesdepartementet, informerar inför RIF-mötet den 1-2 juni 2006.

4. Fortsatt planering av utskottets uppföljnings- och utvärderingsarbete.

5. Kanslimeddelanden.

6. Övriga frågor.

7. Tid för nästa sammanträde (ev. torsdagen den 13 juli 2006 kl. ?).

Bilagor


Till punkterna
2. EU-dokument, Sysselsättning och socialpolitik, enligt bilaga
3. EU-dokument, Rättsliga och inrikes frågor, enligt bilaga
4. Plan för socialförsäkringsutskottets fortsatta arbete med uppföljning och utvärdering
5. PM med anledning av e-brev från Helena Just Knutsson angående beräkning av sjukersättning