Socialförsäkringsutskottets sammanträde Tisdag 2005-10-25 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:4

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2005/06:4

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:4
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Fortsatt behandling av motionsyrkanden om ändringar i utlänningslagen.

Lagrådets yttrande bifogas.

Föredragande: KH

3. Behandling av proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006, såvitt avser utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar och Riksrevisionens styrelses framställning angående snabbare asylprövning, 2004/05:RRS15, jämte motioner.

Föredragande: KH, JE

4. Behandling av proposition 2005/06:6 Flyktingskap och förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning, jämte motioner.

Föredragande: KS

5. Kanslimeddelanden.

6. Övriga frågor.

7. Tid för nästa sammanträde (torsdagen den 27 oktober 2005 kl. 09.00)

Bilagor


Till punkterna
2. Lagrådets yttrande
3. Revisorernas framställning 2004/05:RRS15, häfte med motioner, sammanställningar (2 st)
4. Propositionen 2005/06:6, häfte med motioner och sammanställning