Socialförsäkringsutskottets sammanträde Tisdag 2005-11-08 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:7

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2005/06:7

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:7
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Uppvaktning av företrädare för fontänhus om arbetsrehabilitering av psykiskt långtidssjuka.

3. Behandling av proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006 jämte motioner, såvitt avser utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp och Riksrevisionens styrelses framställning angående beräkningen av utgifterna för anslaget till sjukpenning 2004/05:RRS16, jämte motion.

Föredragande: JIL

4. Kanslimeddelande

5. Övriga frågor

6. Tid för nästa sammanträde (tisdagen den 15 november 2005 kl.11.00).

Bilagor


Till punkt,
2. Sammanställningar, Riksrevisionens styrelse 2004/05:RRS16.

Dessutom bifogas:

USA - Notiser inom arbetsmarknads- och socialpolitik, Oktober 2005, från Sveriges Ambassad, Washington.