Socialförsäkringsutskottets sammanträde Tisdag 2007-05-08 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:26

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2006/07:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:26
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Fortsatt behandling av proposition 2006/07:59 Vissa sjukförsäkringsfrågor m.m., jämte motioner.
Justering av förslag till utskottets betänkande 2006/07:SfU9 i ämnet.
Föredragande: KS

3. Fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition, jämte motion, såvitt avser tilläggsbudgeten.
Föredragande: KH

4. Fråga om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2006/07:101 Årsredovisning för staten 2006.
Föredragande: KL

5. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition, jämte motion, (punkterna 4-14), såvitt avser indelning i utgiftsområden.
Föredragande: KH

6. Fråga om yttrande till skatteutskottet över proposition 2006/07:96 Skatt på trafikförsäkringspremie, jämte motioner.
Föredragande: KS

7. EU-frågor.

8. Kanslimeddelanden.

9. Övriga frågor.

10. Tid för nästa sammanträde (torsdagen den 10 maj 2007 kl. 10.00)Bilagor


Till punkterna
2. Förslag till utskottets betänkande 2006/07:SfU9
3. Sammanställning och motion
5. Sammanställlning och motion se p. 3
6. Sammanställning och motionshäfte
7. Material om Frontex