Socialförsäkringsutskottets sammanträde Tisdag 2006-11-28 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:6

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2006/07:6

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:6
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Uppvaktning av Pensionärernas Riksorganisation (PRO) angående budgetpropositionen.

3. Behandling av proposition 2006/07:9 Några följdändringar med anledning av ny kriminalvårdslagstiftning.
Föredragande: KS

4. Behandling av proposition 2006/07:10 Avveckling av försäkringsdelegationerna samt ändrad beslutsordning i ärenden om bilstöd, jämte motioner.
Föredragande: KH

5. Kanslimeddelanden.

6. Övriga frågor.

7. Tid för nästa sammanträde (torsdagen den 30 november 2006, kl. 10.00).

Bilagor


Till punkterna
2. Skrivelse från PRO
3. Proposition och sammanställning
4. Proposition, motionshäfte, sammanställning och Försäkringskassans bilder från utfrågningen den 14 november 2006.