Socialförsäkringsutskottets sammanträde Tisdag 2008-03-04 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:16

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2007/08:16

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:16
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Fortsatt behandling av motioner från den allmänna motionstiden om socialavgifter och skrivelse 2007/08:33 Redovisning av kartläggning av systemet med vinstandelsstiftelser.
Justering av förslag till utskottets betänkande 2007/08:SfU4.
Föredragande: JIL

3. Fortsatt behandling av 2007/08:RRS15 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Försäkringskassans kontakter med arbetsgivare, jämte motioner.
Justering av förslag till utskottets betänkande 2007/08:SfU5.
Föredragande: KS

4. EU-frågor.

5. Kanslimeddelanden.

6. Övriga frågor.

7. Tid för nästa sammanträde (torsdagen den 6 mars 2008 kl. 10.00).

Bilagor


Till punkterna
2. Förslag till utskottets betänkande 2007/08:SfU4
3. Förslag till utskottets betänkande 2007/08:SfU5
4. Utdrag ur kommissionens årliga politiska strategi för 2009 med PM från kammarkansliet
5. Uppdaterad plan för vårens arbete