Socialförsäkringsutskottets sammanträde Tisdag 2008-03-11 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:18

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2007/08:18

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:18
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Fortsatt behandling av motioner från den allmänna motionstiden på migrationsområdet.
Justering av förslag till utskottets betänkande 2007/08:SfU6.
Föredragande: KS, KH, JIL

3. Lars Nord, professor medie- och kommunikationsvetenskap, Mittuniversitetet, redovisar rapporten Äldreförsörjningsstödet i dagspressen 2002-2007.

4. EU-frågor.

5. Kanslimeddelanden.

6. Övriga frågor.

7. Tid för nästa sammanträde (torsdagen den 13 mars 2008 kl. 10.00).

Bilagor


Till punkterna
2. Förslag till utskottets betänkande 2007/08:SfU6
3. PM om äldreförsörjningsstödet bifogas endast elektroniskt, har sänts ut till sammanträdet den 6 mars 2008.