Socialförsäkringsutskottets sammanträde Tisdag 2008-04-01 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:19

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2007/08:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:19
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Behandling av proposition 2007/08:48 Underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, jämte motioner.
Föredragande: KS

3. EU-frågor.

4. Kanslimeddelanden.

5. Övriga frågor.

6. Tid för nästa sammanträde (torsdagen den 3 april 2008 kl. 10.00).

Bilagor


Till punkt
2. Proposition 2007/08:48, motionshäfte och sammanställning

Dessutom bifogas:
- Material om äldreförsörjningsstödet
- Inbjudan till nordiskt-baltiskt seminarium i Köpenhamn den 21-22 april - Arbetskraftens fria rörlighet
- Inbjudan till Nationellt Försäkringsmedicinskt Forums rikskonferens i Stockholm den 19 maj - Sjukskrivningsprocess på bättringsvägen?