Socialförsäkringsutskottets sammanträde Tisdag 2008-04-08 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:21

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2007/08:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:21
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. JO Hans-Gunnar Axberger informerar om utlännings- och medborgarskapsärenden.

3. EU-frågor.

4. Kanslimeddelanden.

5. Övriga frågor.

6. Tid för nästa sammanträde (torsdagen den 10 april 2008 kl. 10.00).

Bilagor