Socialförsäkringsutskottets sammanträde Tisdag 2008-05-06 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:24

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2007/08:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:24
Datum och tid: 10:00
Plats: Andrakammarsalen

Föredragningslista

Offentlig utfrågning om en reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete.

Bilagor


Program och deltagarförteckning

Dessutom bifogas uppdaterad plan för SfU:s arbete