Socialförsäkringsutskottets sammanträde Tisdag 2008-05-13 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:26

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2007/08:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:26
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2007/08:99 2008 års tilläggsbudgetproposition, jämte motioner.
Föredragande: KL

3. Fråga om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2007/08:101 Årsredovisning för staten 2007.
Föredragande: KL

4. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition (punkterna 2-11), jämte motioner, såvitt avser indelning i utgiftsområden.
Föredragande: KL

5. Behandling av 2007/08:RRS28 Riksrevisionens styrelses framställning angående Försäkringskassans hantering av arbetsskadeförsäkringen, jämte motioner.
Föredragande: JIL

6. EU-frågor.

7. Kanslimeddelanden.

8. Övriga frågor.

9. Tid för nästa sammanträde (torsdagen den 15 maj 2008 kl. 10.00).

Bilagor


Till punkterna
2. Sammanställning och motioner
4. Sammanställning
5. Framställning 2007/08:RRS28, motionshäfte och sammanställning


Dessutom bifogas:
- Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2008 om fallet med den iranske medborgaren Seyed Mehdi Kazemi