Socialförsäkringsutskottets sammanträde Tisdag 2008-05-20 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:28

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2007/08:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:28
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Fortsatt behandling av proposition 2007/08:136 En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete, jämte motioner.
Justering av förslag till utskottets betänkande 2007/08:SfU12.
Föredragande: KS

3. Fortsatt behandling av yttrande till finansutskottet över proposition 2007/08:99 2008 års tilläggsbudgetproposition, jämte motioner.
Justering av förslag till utskottets yttrande 2007/08:SfU3y.
Föredragande: KL

4. Fråga om yttrande till arbetsmarknadsutskottet över proposition 2007/08:151 Ny lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete, jämte eventuella följdmotioner.
Föredragande: KS

5. EU-frågor.

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor.

8. Tid för nästa sammanträde (torsdagen den 22 maj 2008 kl. 10.00).

Bilagor


Till punkterna
2. Förslag till utskottets betänkande 2007/08:SfU12
3. Förslag till utskottets yttrande 2007/08:SfU3y
4. Sammanställning av propositionen, motionstiden går ut den 21/5, ev. följdmotioner sänds ut med e-post onsdag kväll (21/5)

Dessutom bifogas:
- Stenogramutskrift från den offentliga utfrågningen den 6 maj 2008 (anmäl ev. synpunkter på utskriften till SfU:s kansli)