Socialförsäkringsutskottets sammanträde Tisdag 2008-06-03 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:31

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2007/08:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:31
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Överläggningar med och information av regeringen, Socialdepartementet, om EU-frågor på det sociala området.

3. EU-frågor i övrigt.

4. Fråga om inhämtande av yttrande från annat utskott.

5. Kanslimeddelanden.

6. Övriga frågor.

7. Tid för nästa sammanträde (ev. tisdagen den 17 juni 2008 kl. 10.00 (planering), därefter tisdagen den 15 juli 2008 kl. 10.15).

Bilagor


Till punkten
2. EU-handlingar enligt bilaga