Socialförsäkringsutskottets sammanträde Tisdag 2008-07-15 kl. 15:00

Utskottsmöte 2007/08:32

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2007/08:32

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:32
Datum och tid: 15:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Överläggning med och information av regeringen, Justitiedepartementet, om EU-frågor på migrationsområdet.

Bilagor


1. EU-handlingarna bifogas elektroniskt. Handlingarna sänds med post och läggs i sessionssalen.