Socialförsäkringsutskottets sammanträde Tisdag 2009-03-10 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:23

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2008/09:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:23
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Information av regeringen, Socialdepartementet, om EU-frågor på det sociala området.

3. Kanslimeddelanden.

4. Övriga frågor.

5. Tid för nästa sammanträde (torsdagen den 19 mars 2009 kl. 10.00)

Bilagor


Till punkten
2. EU-handlingar enligt bilaga

Dessutom bifogas uppdaterad plan för SfU:s arbete och utskrift från offentligt sammanträde med JO den 29 januari 2009