Socialförsäkringsutskottets sammanträde Tisdag 2009-03-24 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:24

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2008/09:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:24
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Riksrevisor Karin Lindell m.fl., Riksrevisionen, informerar om rapport RiR 2009:1 Omställningskrav i sjukförsäkringen - att pröva sjukas förmåga i annat arbete.

3. Fortsatt behandling av skrivelse 2008/09:33 Migration och asylpolitik jämte motioner.
Justering av förslag till utskottets betänkande 2008/09:SfU8.
Föredragande: KH, JIL, PTH

4. Bordlagd fråga om utskottsinitiativ avseende rätt till ränta vid försenad betalning från Försäkringskassan.

5. Kanslimeddelanden.

6. Övriga frågor.

7. Tid för nästa sammanträde (torsdagen den 26 mars 2009 kl. 10.00).

Bilagor


Till punkterna
2. RiR 2009:1 (till ordinarie ledamöter och arbetande suppleanter)
3. Förslag till utskottets betänkande 2008/09:SfU8