Socialförsäkringsutskottets sammanträde Tisdag 2009-04-14 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:27

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2008/09:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:27
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Behandling av proposition 2008/09:139 Vissa frågor om vårdnadsbidrag, m.m. Inga motioner har väckts med anledning av propositionen.
Föredragande: KS

3. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2008/09:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.
Föredragande: KL

4. Kanslimeddelanden.

5. Övriga frågor.

6. Tid för nästa sammanträde (torsdagen den 16 april 2009 kl. 10.00).

Bilagor


Till punkterna
2. Proposition 2008/09:139
3. PM