Socialförsäkringsutskottets sammanträde Tisdag 2009-04-28 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2008/09:30

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:30
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Fortsatt behandling av proposition 2008/09:139 Vissa frågor om vårdnadsbidrag, m.m.
Justering av förslag till utskottets betänkande 2008/09:SfU10.
Föredragande: KS

3. Fortsatt behandling av 2008/09:RRS23 Riksrevisionens styrelses framställning angående trygghetssystemen utomlands.
Justering av förslag till utskottets betänkande 2008/09:SfU11.
Föredragande: KH

4. Fortsatt behandling av förslag till utskottsinitiativ om ändring av vissa övergångsbestämmelser vid införandet av rehabiliteringskedjan.
Justering av förslag till utskottets betänkande 2008/09:SfU12.
Föredragande: KS

5. Kanslimeddelanden.

6. Övriga frågor.

7. Tid för nästa sammanträde (ev. tisdagen den 5 maj 2009 kl. 11.00, därefter torsdagen den 7 maj 2009 kl. 10.00).

Bilagor


Till punkterna
2. Förslag till utskottets betänkande 2008/09:SfU10
3. Förslag till utskottets betänkande 2008/09:SfU11
4. Förslag till utskottets betänkande 2008/09:SfU12

Dessutom bifogas:
- Stenogramutskrift från offentligt seminarium den 1 april 2009 om socialförsäkringar vid flytt inom EU (anmäl ev. synpunkter på utskriften till SfU:s kansli senast 2009-04-28)
- Uppdaterad plan för SfU:s arbete