Socialförsäkringsutskottets sammanträde Tisdag 2009-05-26 kl. 10:15

Utskottsmöte 2008/09:33

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2008/09:33

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:33
Datum och tid: 10:15
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Information av regeringen, Socialdepartementet, om EU-frågor på socialpolitikens område.

3. Information av regeringen, Justitiedepartementet, om EU-frågor på migrationsområdet.

4. Fortsatt behandling av yttrande till skatteutskottet över proposition 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl. jämte motion.
Justering av förslag till utskottets yttrande 2008/09:SfU6y.
Föredragande: KS

5. Kanslimeddelanden.

6. Övriga frågor.

7. Tid för nästa sammanträde (tisdagen den 16 juni 2009 kl. 11.00).

Till punkterna
2. EU-handlingar enligt bilaga
3. EU-handlingar enligt bilaga
4. Förslag till utskottets yttrande 2008/09:SfU6y

Bilagor