Socialförsäkringsutskottets sammanträde Tisdag 2009-06-16 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:34

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2008/09:34

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:34
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Suppleanten i Frontex styrelse polisöverintendent Sören Clerton informerar om Frontex.

3. Riksrevisor Karin Lindell, revisionsdirektör Sofia Lidström och revisionsdirektör Maria Söderberg, Riksrevisionen, informerar om rapport RiR 2009:07 Beslut om sjukpenning - har Försäkringskassan tillräckliga underlag?

4. Fråga om yttrande till justitieutskottet över Stockholmsprogrammet.
Föredragande: KH

5. Kanslimeddelanden.

6. Övriga frågor.

7. Tid för nästa sammanträde (tisdagen den 11 augusti 2009 kl. 11.00).

Bilagor


Till punkterna
2. Frontex styrelses sammansättning och uppgifter samt tidigare PM från Justitiedepartementet om Frontex m.m.
3. RiR 2009:07
4. Pressmeddelande om Stockholmsprogrammet (ännu ej offentliggjort)

Dessutom bifogas JO-beslut till socialförsäkringsutskottet för kännedom.