Socialförsäkringsutskottets sammanträde Tisdag 2010-03-09 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:20

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2009/10:20

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:20
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Information av statssekreterare Bettina Kashefi m.fl., Socialdepartementet, om EU-frågor på socialpolitikens område.

3. Fråga om yttrande till finansutskottet över kommissionens arbetsdokument Samråd om framtidsstrategin "EU 2020" KOM(2009) 647 slutlig, samt över kommissionens meddelande Europa 2020...COM(2010) 2020.
Föredragande: KH

4. Behandling av motioner på migrationsområdet från den allmänna motionstiden 2009.
Föredragande: KS, JIL

5. Kanslimeddelanden.

6. Övriga frågor.

7. Tid för nästa sammanträde (torsdagen den 11 mars 2010 kl. 10.00).

Bilagor


Till punkterna
2. EU-handlingar enligt bilaga
3. Sammanställning med bilagor
4. Motionshäfte och sammanställningar (2 st)

Dessutom bifogas uppdaterad plan för SfU:s arbete