Socialförsäkringsutskottets sammanträde Tisdag 2010-04-13 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:24

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2009/10:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:24
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Fråga om yttrande till justitieutskottet över proposition 2009/10:152 Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel, och överlämnande av motionsyrkanden.
Föredragande: KS

3. Fråga om yttrande till utrikesutskottet över kommissionens arbetsprogram LWP 2010 COM(2010) 135.
Föredragande: KH

4. Fråga om yttrande till försvarsutskottet över proposition 2009/10:160 Modern personalförsörjning för ett användbart försvar - vissa frågor om Försvarsmaktens personal, och motion.
Föredragande: KL

5. Kanslimeddelanden.

6. Övriga frågor.

7. Tid för nästa sammanträde (torsdagen den 15 april 2010 kl. 10.00).

Bilagor


Till punkterna
2. Sammanställning
3. Utdrag ur programmet
4. Sammanställning