Socialförsäkringsutskottets sammanträde Tisdag 2010-04-27 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:26

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2009/10:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:26
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Fortsatt behandling av proposition 2009/10:154 Utökad finansiell samordning, m.m.
Justering av förslag till utskottets betänkande 2009/10:SfU17.
Föredragande: JIL

3. Behandling av proposition 2009/10:137 Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet och motion.
Föredragande: KS

4. Behandling av proposition 2009/10:120 Trygghetssystemen för företagare.
Föredragande: KH

5. Behandling av proposition 2009/10:178 Nedsättning av egenavgifter och motioner från allmänna motionstiden 2009.
Föredragande: KH

6. Kanslimeddelanden.
- Reseberättelse inges till riksdagsstyrelsen

7. Övriga frågor.

8. Tid för nästa sammanträde (ev. tisdagen den 4 maj 2010 kl. 11.00, därefter torsdagen den 6 maj 2010 kl. 10.00).
Besök hos Pensionsmyndigheten torsdagen den 29 april 2010 kl. 9.30.

Bilagor


Till punkterna
2. Förslag till utskottets betänkande 2009/10:SfU17
3. Sammanställning och motion
4. Sammanställning
5. Sammanställning och motionshäfte
6. Reseberättelse över socialförsäkringsutskottets studieresa till Oslo den 1-2 februari 2010