Socialförsäkringsutskottets sammanträde Tisdag 2010-05-18 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:28

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2009/10:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:28
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Fortsatt behandling av proposition 2009/10:190 Uppehållstillstånd för skyddspersoner.
Justering av förslag till utskottets betänkande 2009/10:SfU19.
Föredragande: JIL

3. Kanslimeddelanden.

4. Övriga frågor.

5. Tid för nästa sammanträde (ev. torsdagen den 20 maj 2010 kl. 10.00, därefter tisdagen den 25 maj 2010 kl. 11.00).

Bilagor


Till punkt
2. Förslag till utskottets betänkande 2009/10:SfU19