Socialförsäkringsutskottets sammanträde Tisdag 2010-05-25 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:29

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2009/10:29

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:29
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Riksrevisor Jan Landahl m.fl., Riksrevisionen, informerar om granskningsrapporten RiR 2010:9 En förändrad sjukskrivningsprocess.

3. Fortsatt behandling av yttrande till finansutskottet över proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition och motion.
Justering av förslag till utskottets yttrande 2009/10:SfU5y.
Föredragande: KS, KH

4. Fråga om yttrande till justitieutskottet över Europeiska kommissionens handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet, KOM(2010) 171. Behandlingen fortsätter vid utskottssammanträde den 27 maj.

5. Kanslimeddelanden.

6. Övriga frågor.

7. Tid för nästa sammanträde (torsdagen den 27 maj 2010 kl. 10.00).

Bilagor


Till punkterna
2. Rapport RiR 2010:9
3. Förslag till utskottets yttrande 2009/10:SfU5y
4. PM med bilagor