Socialförsäkringsutskottets sammanträde Tisdag 2010-10-12 kl. 10:30

Utskottsmöte 2010/11:1

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2010/11:1

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:1
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Sammanträdets öppnande

2. Upprop

3. Val av ordförande

4. Val av vice ordförande

5. Övriga frågor

6. Tid för nästa sammanträde


Introduktion för nya ledamöter och suppleanter, torsdagen den 14 oktober 2010 kl. 10.00.

Bilagor