Socialförsäkringsutskottets sammanträde Tisdag 2011-01-25 kl. 11:00

Utskottsmöte 2010/11:12

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2010/11:12

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:12
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. EUMOT-utredningen
Fråga om yttrande
2010/11:URF2 Riksdagens arbete med EU-frågor
2010/11:URF3 Utskottsarbetet och motionsinstitutet
Föredragande: KS

2. EU-förslag ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut.
KOM(2010) 794
Föredragande: KS

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 1 februari 2011 kl. 11.00.
Pressträff torsdagen den 27 januari 2011 kl. 10.00–11.00.

Bilagor


Punkt 1: Pm Remiss EUMOT-utredningen och två sammanställningar
Punkt 2: KOM(2010) 794 och en sammanställning

Dessutom bifogas:
- Inbjudan till Försäkringskassan den 9 februari 2011
- Nordiska rådets rekommendationer 2010