Socialförsäkringsutskottets sammanträde Torsdag 2005-10-06 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:1

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2005/06:1

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:1
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Statssekreterare Charlotte Svensson, m.fl., Utrikesdepartementet, informerar inför Ministerrådsmötet - rådet för rättsliga och inrikes frågor den 12 och 13 oktober 2005.

2. Kanslimeddelanden.
- Riksrevisionen: Granskningsförslag

3. Övriga frågor.

4. Tid för nästa sammanträde (torsdagen den 13 oktober 2005 kl. 09.00).

Bilagor


Till punkterna
1. EU-dokument enligt bilaga
2. Riksrevisionen: Granskning

Dessutom bifogas:
Inkomna SOU, Ds m.m.
Försäkringskassan: Återrapport enligt regleringsbrevet Verksamhetsåtgärder mot ohälsa punkt 3